Yritys ja sen historia

Päijät-Suunnittelu Oy on noin kolmekymmentä vuotta Lahdessa toiminut yksityinen insinööritoimisto. Päätoimialamme on rakennesuunnittelu.

Yritys perustettiin Lahteen vuonna 1984 Jyväskyläläisen Helander&Nirkkonen Oy:n aluetoimistoksi. Erilaisten yritysostojen ja sukupolvenvaihdosten kautta luopui entinen omistaja Reijo Luojumäki 2011 yrityksen osakkuudesta ja Päijät- Suunnittelu Oy:n omistavat nykyisin sen pitkäaikaiset työntekijät DI Tarmo Eloranta ja RI Olli Laurell.

Toiminta-alueenamme on koko Suomi.

Päätoimialamme, joka on rakennesuunnittelu, käsittää kaikki materiaalit; puu-, betoni ja teräs. Teemme teollisuus-, toimisto-, liike- ja julkisten rakennusten ja kerrostalojen rakenne- ja elementtisuunnittelua sekä uudisrakennus, että saneerauskohteisiin.

Tarvittaessa ja tilaajalta saatujen toimeksiantojen puitteissa olemme valmiit tekemään myös kokonaissuunnittelua ja hankkimaan kohteisiin esim. arkkitehtisuunnittelun (alikonsulttityönä). Samoin olemme tehneet, tilaajan niin halutessa, myös kohteittemme kustannusarvioita ja rakennuttamispalvelua, osin alikonsulttitöinä.

Olemme pyrkineet suorittamaan elementtisuunnittelun pääasiassa omien suunnittelukohteidemme osalta, mutta olemme tehneet myös pelkkää elementtisuunnittelua, jolloin päärakennesuunnitteluvastuu kuuluu ko. kohteen päärakennesuunnittelijalle.

Mittavimpina julkisina rakennuskohteina voidaan mainita mm. Lahden Kirjastotalo, Orimattilan virastotalo, Kuusamon Kulttuuritalo, Lahden Sibeliustalon liimapuurakenteet, Kariston koulun vaiheet 1 ja 2 sekä Pajulahden jalkapallohalli. Referenssilistallemme, joka löytyy referenssit valikosta, olemme poimineet erilaisia suunnittelukohteitamme viimeisten viiden vuoden ajalta.

Päijät-Suunnittelu Oy:n tilaajina on myös mittava määrä (lähinnä teollisuuden) yrityksiä, jotka tilaavat toistuvasti (kaikki) rakennesuunnitteluprojektit meiltä. Se kertoo toimistomme kyvystä palvella asiakkaitamme siten, että seuraava tilauskin on helppo osoittaa meille.

Toimistomme on Suunnittelu ja Konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n, Teknologiateollisuus ry:n ja Teräsrakenneyhdistyksen jäsen.

Päijät-Suunnittelu Oy on vuosien aikana teettänyt myös useita diplomitöitä.

Viimeisin on tehty yhteistyössä Tampereen Teknillisen Yliopiston kanssa ja se käsitteli tietomallinnuksen käyttöönottamisesta insinööritoimistossa. Siinä vertailtiin käytössä olevia tietomallinnusohjelmia ja niiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta insinööritoimistossa käyttöön otettavaksi tietomallinnusohjelmaksi.

Työn tarkastajina toimivat Ralf Lindberg TTY:stä ja Tarmo Eloranta Päijät-Suunnittelu Oy:stä.

Yhtiöllämme on laaja ja pitkäaikainen kokemus integroidusta CAD-suunnittelusta; käytössämme on viimeisimmät AUTO-CAD ohjelmistot, joista neljässä on liitettynä AUTOCAD Revit Structure mallinnusohjelmisto.

Tekla Structures Full -tietomallinnusohjelmistoja on toimistollamme 2 kpl ja lisäksi 1 kpl Robot Structural Analysis-mitoitusohjelmistoja, joka on yhteensopiva Teklan mallinnusohjelmistojen kanssa.

CAD-suunnittelussa tarvittavien ohjelmistojen lisäksi toimistollamme on käytössä useita erilaisten rakenteiden mitoitusohjelmia, niistä viimeisimpänä kotimainen statiikka ja mitoitusmitoitusohjelmisto JIGI, jonka mitoitus perustuu uusimpaan EN-versioon ja kansallisiin liitteisiin.

Projektipankkijärjestelmiä (työmaatietojärjestelmä) olemme tottuneet käyttämään useissa aiemmissa projektiyhteyksissä (esim. Oy Sinebrychoff Ab, Mallasjuoman kortteli, Lotilan koulun laajennus, Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennus, Kariston koulun (Lahti) ja sen laajennus jne.).

Laadunvalvontajärjestelmämme perustuu Suunnittelu- ja Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry:n malliin, jonka pohjalta projektikohtaisesti luomme kohteen vaatimustason mukaisen toimiston sisäisen järjestelmän omaan käyttöön.